Levensbeelden van de heiligen en zaligen


20 oktober
Zalige Jakobus Kern, * 11 april 1897, † 20 oktober 1924

De uit Wenen stammende Franziscus Alexander Kern werd 1915 soldaat en keerde zwaar gewond uit de Eerste Wereldoorlog terug. Na de inkleding in het premonstratenzerstift Geras op 18 oktober 1920 ontving frater Jakobus Kern op 23 juli 1922 de priesterwijding en werkte als vlijtige zielzorger in de parochies rond Geras. De grote pijn door zijn oorlogsletsel nam hij als eerherstel aan voor de afval van een medebroeder, die kort van te voren de tjechische Nationale Kerk gesticht hat. Jakobus Kern zei bij zijn eerste hl. Mis, dat “op deze Palmzondag de leidensweg zou volgen.” Zijn preken kwamen uit zijn hart en troffen de toehoorders, zijn uitstraling en de autentieke manier van leven van “de goede heer Jakob” fascineerden de mensen. In 1923 moest men hem drie ribben onder plaatselijke verdoving wegnemen: zijn kruisweg begon. In Meran verbrachte hij enkele maanden om op verhaal te komen. Na zijn terugkeer naar Niederösterreich oefende hij de zielzorg weer uit, maar zijn toestand verslechterde zich. Opnieuw werd hij in het ziekenhuis ingeleverd, waar hij veel te lijden had. Op 20 oktober 1924, de voorgeziene dag van zijn ewige professie, werd hij voor de laatste keer geopereerd. Jakob Kern stierf ’s middags bij het luiden van de Angelus. “Neem me op, o heer, en ik zal leven” - zo zou hij bij de aflegging van de professie drie keer gezongen hebben.

Relikwiën: Geras
Zaligspreking: 21 juni 1998 door Johannes Paulus II
Ikonographie: als student, soldaat en premonstratenzer, met doornengekroond hart, als zegende.

Voor informaties tot het canonisatie-proces Causae van de orde.

God, door Uw genade heeft de zalige Jakob Kern door de loutering van het lijden heen de diepe zin van zijn priesterlijke roeping beleefd. Help ons op zijn voorspraak, ons lijden op te dragen voor het heil van anderen en ons leven te verenigen met het offer van Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.