Levensbeelden van de heiligen en zaligen


10 februari
Zalige Hugo van Fosses, abt, * rond 1093, † 10 februari rond 1164

Als kapelaan aan het hof van bisschop Burkhardus van Cambrai, sloot zich Hugo, eerst kleriker aan de collegiale kerk van zijn geboortestad Fosses-la-Ville (bij Namen), de hl. Norbertus aan, die hij op 26 maart 1119 in Valenciennes leerde kennen. Hij voelde zich vooral door het ideaal van Norbertus’ radikale navolging van Christus aangetrokken en werd al gauw zijn rechte rechte hand als plaatsvervanger in de leiding van het moederklooster Prémontré. Na de benoeming van de ordensstichter tot aartsbisschop van Maagdenburg kozen de medebroeders hun prior Hugo na 1128 tot eerste abt van Prémontré. Hij bouwde de abdijkerk en de konventgebouwen. Om de eenheid tussen de talrijke stichtingen van Norbertus te bevestigen, riep hij de oversten van alle huizen tesamen tot een colloquium, dat na dien de vorm van generaalkapittel aannam. Bovendien stelde hij de eerste statuten en het eerste ceremonieboek met liturgische voorschriften van de premonstratenzerorde samen en liet het leven van de hl. Norbertus opschrijven. Dank zij Hugo wird een institutie geschapen, die het de jonge orde mogelijk maakte door de eeuwen heen te blijven bestaan. Hij wordt gezien als de grote organisator en als eerste generaalabt van de premonstratenzers, hij had wezenlijk aandeel aan de innerlijke vestiging en de vlugge opbloei van de orde, die onder zijn leiding tot op over 100 kloosters aangroeide. 1161 dankte Hugo, na 33 jaar abt van Prémontré geweest te zijn, af en stierf op een 10e februari, vermoedelijk in het jaar 1164.

Relikwiën: Rome
Bevestiging van de cultus: 13 juli 1927 door Pius XI
Ikonografie: als ordensman met kapuce, als abt, met kelk en almutium, model van een kerk, boek met statuten en / of liturgie, bij een ontmoeting met Burkhardus en Norbertus, door Norbertus aan de Verrezene voorgesteld.

Eeuwige Vader, altijd weer roept Gij mensen die anderen voorgaan en bezielen. Vandaag danken wij U voor de zalige Hugo van Fosses. En wij bidden U, dat wij elkaar in één gemeenschap mogen sterken en bemoedigen in geloof, gebed en arbeid. Laat ons zo voor het volk Gods onderweg een steun zijn en een hulp. Door Jezus Christus, Uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.