Levensbeelden van de heiligen en zaligen


14 juli
Zalige Hroznata, martelaar, * rond 1170, † 14 juli 1217

De uit boheemse adel stammende en rond 1170 geboren Hroznata werd na de vroege dood van zijn vader door zijn in Krakau levende zuster Wojslawa opgevoed. Weer terug in Bohemie, huwde de begaafde jonge man, maar al spoedig verloor hij vrouw en zoon. In plaats van de beloofde deelname aan de kruistochten naar het Heilige Land stichtte hij rond 1193 de premonstratenzerabdij Teplá en rond 1202 het zusterklooster Chotešov. Later werd hij zelf kloosterling in Teplá. De overlevering vertelt, dat hij in Rome door paus Innoncentius III met het witte habijt van de premonstratenzers bekleed werd. Vanwege zijn rijke ervaring in oeconomische vragen benoemde abt Johannes hem tot zijn plaatsvervanger en tot beheerder van het bezit. Met heel ziijn energie zette Hroznata zich in voor de belangen van zijn abdij. Daarom werd hij door vijanden van de abdij gevangen genomen en in Hohenberg in het Fichtelgebergte (of ook wel: Alt-Kinsberg bij Eger) gekerkerd, om een losgeld uit te persen. In de gevangenschap stierf de bekende kloosterstichter en ijverige premonstratenzer, trouwe beheerder en onbuigsame verdediger van het stift op 14 juli 1217 de hongerdood.

Relikwiën: Teplá
Bevestiging van de cultus: 16 september 1897 door Leo XIII
Ikonographie: als premonstratenzer met kerkmodel(len), bij een verschijning van Maria, met ketten van ijzer en boeien, in de gevangenis, een kroon op het hoofd of aan het voeteneind, in agonie, met zegepalm.

Voor informaties tot het canonisatie-proces Causae van de orde.

Heer, onze God, onze zalige medebroeder Hroznata is Uw Zoon gevolgd in zijn ontlediging en zijn verheerlijking. Geef, dat ook wij tewille van U ons zelf prijs geven om het eeuwige leven te vinden. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.