Levensbeelden van de heiligen en zaligen


13 augustus
Zalige Getrudis, * waarschijnlijk 29 september 1227, † 13 augustus 1297

Gertrudis was de dochter van de enkele weken van te voren bij de zevende kruistocht gevallen landgraaf Ludwig van Thüringen en Hessen en zijn echtgenote, de heilige Elisabeth. Getrouw een gelofte van haar nog zwangere moeder werd het kind het premonstratenzerstift Altenberg (gemeente Solms) bij Wetzlar toevertrouwd, waar het opgevoed werd en later ook binnentrad. Ofschoon ook Elisabeth een paar jaren na de geboorte van Gertrudis 1231 stierf, herinnerde zich de kloostergemeenschap van Altenberg altijd aan haar bezoeken, waarbij de landgravin met de zusters spon en breidde. Als achtjarige kon Gertrudis in mei 1235 de heiligspreking van haar moeder in Marburg meevieren. Als 21-jarige werd ze 1248 de derde magistra van Altenberg. Uit haar erfgoed richtte zij de gotieke stiftskerk en huizen voor arme en zieke op, waar zij daadkrachtig meewerkte. Gertrudis was een gloeiende aanhangster van de kruistochtenbeweging en van de invoering van de sakramentsdag, die al 1270 in Altenberg gevierd werd. Voorbeeldig door boetedoeningen en kasteidingen had ze het charisma, in vijandschap levende mensen te verzoenen. Op 69-jarige leeftijd stierf Gertrudis na 49 jaar overste te zijn geweest op 13 augustus 1297 aan een zware ziekte.

Relikwiën: Altenberg
Bevestiging van de cultus: 22 januari / 8 maart 1728 door Benedictus XIII
Ikonographie: als premonstratenzerin met rochet, almutium en abdissenstaf, met leeuw, lelie, kruis, lijdenswerktuig, sleutel, boek en tiara, met een verschijning van hat Kindje Jesus met kruis, dat haar de doornenkroon opzet.

God, onze Heer, gehoorzaam aan Uw woord, heeft de zalige Gertrudis Uw wil volbracht. Help ons, haar voorbeeld na te volgen, en doe ons ervaren, dat Gij onze Vader zijt. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.