Levensbeelden van de heiligen en zaligen


30 augustus (in Polen 1 september)
Zalige Bronislawa, * rond 1203, † 29 augustus 1259

De adelige Bronislawa uit Kamien (Silezie) trad 1219 in het praemonstrantenzerinnenklooster Zwierzyniec binnen, waar ze 40 jaar leefde. Zij was familie van de heilige dominikaan Hyazinthus, bei wiens dood ze op 15 augustus 1257 in een visioen zag, hoe Maria hem de hemel binnenleidde. Haar voortdurend gebed, haar meditaties over het leiden van Jesus Christus en haar verering van het Heilig Kruis werden door de tijdgenoten erg bewonderd. Tweemaal tijdens haar leven vernielden de tartaren de stad Krakau en de omgeving tegelijk met het klooster. Ze lieten een spoor van elend na. Tegelijk woedde in die jaren in Europa de pest. Bronislawa was, ondersteund door har medezusters, altijd een “ troostende engel” voor de armen, die ze geestelijk en materieel hielp - zo verdeelde ze voedsel, kleding en geneesmiddelen. Het kruis was haar steun en beschutting, daarom wordt ze vaak getoond als biddende voor Jesus, die haar het kruis liet zien met volgende woorden: “Uw kruis is mijn kruis; mijn heerlijkheid zal ook de uwe zijn!” Bij alle moeilijkheden verloor Bronislawa nooit de hoop, dikwijls trok ze zich terug om te bidden in de eenzaamheid van de Sikornik-heuvels in de buurt van Krakau, waar ze op 29 augustus 1259 stierf.

Relikwiën: Zwierzyniec/Krakau
Bevestiging van de cultus: 23 augustus 1839 door Gregorius XVI
Ikonographie: als premonstratenzerin met sluier en lelie, als biddende voor het kruis met Jesus.

Voor informaties tot het canonisatie-proces Causae van de orde.

God, onze Vader, Gij hebt de zwakke mensen uitgekozen om te getuigen van Uw Zoon. Wij vragen U op voorspraak van de zalige Bronislawa: wil ook onze zwakke krachten gebruiken voor de vestiging van Uw Rijk, dat tot ons komt door Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.