Levensbeelden van de heiligen en zaligen


14 november
Heilige Siardus, abt, * onbekend, † 13 november 1230

Siardus stamt uit een fries adelsgeslacht en studeerde in de kloosterschool van Mariengaarde, waar toendertijd de hl. Fredericus abt was. Hier vroeg hij waarschijnlijk voor 1175 om opname in het noviciaat. Na 20 jaren kloosterleven werd hij 1194 tot vijfde abt van Mariengaarde gekozen. Niets in zijn houding verschilde hem van zijn medebroeders, niet wat betreft habijt, eten of woonverhoudingen. Zo leidde hij als goede herder zijn klooster en wel op materieel als ook op spiritueel gebied. Mariengaarde werd een bloeiende abdij. Als Siardus zich op reis begaf, nam hij steeds een grote korf of mand met brood mee, om zijn proviant aan de armen te verdelen. Hij bezat het charisma, haat te sussen en strijdende parteien te verzoenen. Siardus begeleidde zijn medebroeders bei de handarbeit, vooral op het veld. Onder aanleiding van hun abt reciteerden de premonstratenzers van Mariengaarde de psalmen tijdens het werk. De medebroeders, die het huis moesten verlaten, wensde hij drie dingen: een vrolijk begin van de reis, een vredevol oponthoud en een goede terugkeer. Na 36 jaar als abt beeindigde Siardus zijn aardse leven op 13 november 1230.

Relikwiën: Tongerlo, Windberg en Leffe
Bevestiging van de cultus: 22 januari / 8 maart 1728 door Benedictus XIII
Ikonographie: als abt, brood aan arme en pelgrims verdelend, met gesel, kruis en zegepalm.

God, onze Heer, altijd weer wekt Gij in ons midden mensen op, die ons het Evangelie voorleven. Wij gedenken vandaag met name de heilige Siardus en smeken U, dat wij zijn trouw in het gebed en zijn blijde goedheid mogen navolgen. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.