Levensbeelden van de heiligen en zaligen


26 april
Heilige Ludolphus, bisschop, martelaar, *onbekend, † 29 maart 1250

Ludolphus was premonstratenzerkanunnik aan de bisschopskerk in Ratzeburg en had daar enige tijd de financiele leiding. In 1236 wird hij benoemd tot bisschop van Ratzeburg. Hij leefde met zijn medebroeders in de schaduw van de kathedraal een zulk streng kloosterleven, dat het stift de bijnaam „carcer ordinis“ (gevangenis van de orde) kreeg. Ludolph stelde zijn hele energie in de dienst van de kerk, waarbij hij predikte en pastorale bezoeken ondernam. Hij geldt als medestichter van het klooster Rehna in Mecklenburg. Paus Innocens IX vertrouwde hem enkele politieke missies aan. Zijn zwaarste beproeving moest hij beleven bij geschillen met de staatsautoriteit. Vorst Albert van Saksen-Lauenburg, de „Beer van Saksen“, nam enkele goederen in bezit, die eigendom waren van de kathedraal. Ludolphus verzette er zich tegen, waarop Albert hem in de gevangenis werpen en foltern liet. Zich bewust van het onrecht van het gebeuren, liet men Ludolphus na een langdurige gevangenschap vrij en bracht hem tot vorst Johannes van Mecklenburg, waar hij bij de franciskanen van Wismar opname vond. Ludolphus stierf op 29 maart 1250 aan de gevolgen van de gevangenis. Hij wordt vereerd als martelaar voor de rechten en de vrijheid van de kerk.

Relikwiën: Hamborn
Bevestiging van de cultus: 20 maart / 12 april 1728 door Benedictus XIII
Ikonografie: als bisschop, een jongen met een pijl in het hoofd genezend, in de kerker, met martelwerktuig (folterbank, gesel, bijl, lans, zwaard, vleeshaken) en zegepalm, met verschijning van Evermodus en Isfridus.

Heer, onze God, in de dienst van Uw Rijk op aarde is de heilige Ludolf moeite noch vervolging uit de weg gegaan. Laat zijn voorspraak Uw Kerk ten goede komen; dat zij trouw mag zijn aan de opdracht Uw boodschap te verkondigen en Uw Rijk op aarde te vestigen. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.