Levensbeelden van de heiligen en zaligen


15 juni
Heilige Isfridus, bisschop, * rond 1115, † 15 juni 1204

Isfridus, kanunnik van de abdij Cappenberg, sinds 1159 de eerste proost van Jerichow en de bouwheer van de romaanse stiftskerk, werd 1178 bisschop van Ratzeburg en daarmee opvolger van de hl. Evermodus. Hier maakte hij zich door de bouw van de domkerk en de oprichting van parochies verdienstelijk en bevorderde de christianisering van het land van de Wenden. Zelf voorstander van strenge boetedoening, bleek hij tegenover de opstandige Wenden een milde rechter te zijn en probeerde ze door zijn preken te overtuigen. In het jaar 1190 bezocht hij de abdij Floreffe bei Namen, die door brand verwoest was. Het lukte hem, de kanunniken, die anderhalf jaar in alle hemelsrichtingen verstrooid waren, tot terugkeer te bewegen. Hij richtte het klooster weer op en wijdde op een dag zeven altaren. In 1190 wijdde hij ook de romaanse kerk van Postel, 1194 die van Rolduc/Klosterrath. In het geschil tussen de keizerlijke partei van de Stauffer en de pauselijke partei van de Welfen stelde hij zich ondanks bedreigingen aan de zijde van de verslagen hertog Hendrik van Saksen en Beieren, tegenover wie hij eens de leenseed gezworen had. Tegenover de geschillen van keizer Frederik en zijn vazal Bernhard van Anhalt verdedigde hij de rechten van zijn volk. Isfridus stierf bijna 90-jarig op 15 juni 1204.

Relikwiën: zijn er niet
Bevestiging van de kultus: 20 maart / 12 april 1728 door Benedictus XIII
Ikonografie: als kanunnik met wijnglas en boek, als bisschop de ogen van een jongen genezend, een gestalte op de grond neertredend.

Heer, onze God, met vastberadenheid en geduld heeft onze heilige medebroeder bisschop Isfried Uw Kerk gediend. Schenk ons op zijn voorspraak Uw kracht om, trouw aan onze roeping, de Kerk en het Evangelie te dienen. Door onze Heer, Jezus Christus, Uw Zoon, Die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.