Levensbeelden van de heiligen en zaligen


14 januari
Heilige Godefridus van Cappenberg, * rond 1097, † 13 januari 1127

Godefridus, uit het met de Salier en Stauffer verwandte geslacht van de graven van Cappenberg in Westfalen, vermaakte de burcht Cappenberg tegen de will van zijn schoonvader graaf Frederik van Arnsberg, na zijn deelname aan de belagering en vernieling van Münster in Westfalen 1121, samen met zijn broer Otto op 31 mei 1122 aan de hl. Norbertus. Zo ontstond de eerste stichting van de premonstratenzerorde in Duitsland. Verdere propsteien ontstonden 1123 op de goederen van Godfried in Ilbenstadt (Wetterau) en 1128 in Varlar bij Coesfeld (Westfalen). Zijn echtgenote Jutta en zijn zusters Godberga en Beatrix traden in het Cappenberger koorvrouwenklooster, dat rond 1200 naar Oberndorf bij Wesel verlegd werd. Na de dood van graaf Frederik aanvaarden ook de beide broers 1124 het witte ordenskleed. In Cappenberg richtte Godefridus een hospitaal voor arme en noodleidenden op, waar hij zelf actief meewerkte. 1125 riep Norbertus zijn leerling naar Prémontré, waar deze tot akolyth gewijd wird, en 1126 naar Maagdenburg. Wegens problemen met zijn gezondheid moest Godefridus al gauw naar Ilbenstadt terugkeren, waar hij amper 30-jarig op 13 januari 1127 stierf.

Relikwiën: Cappenberg en Ilbenstadt
Bevestiging van de cultus: 1614 voor Cappenberg,
22 januari / 8 maart 1728 voor de hele orde door Benedictus XIII
Ikonografie: als graaf, ridder, als premonstratenzer, met afgelegde kroon, modellen van kerken, broodschaal en schedel, knielend voor een engel met kruis en kroon, aan de voet van een wereldbol, met scepter en parelkrans, met een verschijning van het Kindje Jesus, dat hem een kroon opzet.

Almachtige God, Gij hebt de heilige Godfried de kracht gegeven alles te verlaten wat hem dierbaar was om U te vinden. Wij bidden U: geef dat ook wij ons geluk niet zoeken in rijkdom en aanzien, maar in Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.