Levensbeelden van de heiligen en zaligen


26 oktober
Heilige Gilbertus, abt, * onbekend, † 5 juni 1152

De ridder Gilbertus uit de hoogadel van de Auvergne naam op aanraden van de premonstratenzerabt Ornifius uit het klooster Dilo deel aan de tweede kruistocht (1147-1149), voor die de hl. Bernhardus in Vezelay gepreekt had en die door koning Louis VII aangevoerd werd. De kruistocht eindigde in een militair desaster. Als overlevende van deze gevaarlijke onderneming besloot Gilbertus samen met zijn vrouw Petronilla en zijn dochter Ponzia, zich god te wijden en in een klooster binnen te treden. Een deel van zijn groot vermogen gaf hij aan de armen en stichtte het zusterklooster Aubeterre, waar zijn vrouw en zijn dochter intreedden. Nadat hij in Dilo premonstratenzer was geworden, stichtte Gilbertus de abdij Neufontaines en werd er de eerste abt. Naar het voorbeeld van de hl. Norbertus richtte hij er een hospitaal op, dat vanwege de wonderen, die er plaats vonden, al gauw bekend werd. Boetvaardig en barmhartig zorgde hij zelf voor de vele lijdenden. Men bracht vooral zwaar-zieke kinderen naar hem toe, die hij - na oplegging van de handen - gezond aan de ouders terug gaf. Gilbertus stierf op 5 juni 1152, door boete en zware arbeit uitgeteerd.

Relikwiën: zijn er niet
Bevestiging van de cultus: 22 januari / 8 maart 1728 door Benedictus XIII
Ikonographie: als premonstratenzer met uitgestrekte hand en hulpgevende, als abt en bouwmeester of in beraad met de architekt, met modellen van kerken en kloosters, zegenend, met oorlogsattributen aan de voeten.

Heer, onze God, geroepen door Uw Zoon, verliet de heilige Gilbertus de weg van aardse macht en grootheid, om een leven te gaan lijden van gebed en nederig dienst. Geef, dat wij de moed bezitten, alles prijs te geven omwille van Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.