Levensbeelden van de heiligen en zaligen


4 februari
Heilige Fredericus van Mariengaarde, abt, * onbekend, † 3 maart 1175

Fredericus was de zoon van een arme weduwe uit Hallum (bij Leeuwarden in Friesland). Van jongsaf aan ontdekte men zijn roeping tot het priesterschap. Hij kreeg les in latijn, totdat hij de studie van de Hl. Schrift in Münster kon volgen. Na het suksesvolle beeindigen van deze studie wird hij eerst onderwijzer, totdat hij de priesterwijding ontving en als kapelaan en later als pastoor van Hallum werkte. Het was zijn plan daar een hospitaal te bouwen en een klooster te stichten. Nadat hij een tijdlang bij de premonstratenzers van Marienweerd geleefd had om er de kloosterlijke gebruiken te leren kennen, verzamelde hij enkele gezellen om zich en stichtte met hen 1163 het aan de Moeder Gods gewijde klooster Mariengaarde. In het begin leefden daar mannen en vrouwen gemeenschappelijk, maar de premonstratenzerzusters verhuisden later naar het nabije Betlehem (nu Bartlehem). Fredericus bleef in personele unie abt, pastoor van Hallum en rektor van Betlehem. Fredericus wird in het premonstratenzerinnenklooster Betlehem ziek. Daarom keerde hij naar Hallum terug, waar hij in de zelfde kerk, waarin hij zijn eerste mis gevierd had, ook zijn laatste eucharistie vierde. Na de godsdienst ging hij terug in de abdij, waar hij op 3 maart 1175 omgeven door zijn medebroeders stierf.

Relikwiën: Leffe
Bevestiging van de cultus: 22 januari / 8 maart 1728 door Benedictus XIII
Ikonografie: als abt, stichter en bauheer, met bloemen in de handen en met een mariamonogram.

Heer, onze God, de heilige Fredericus is Uw Zoon gevolgd in zijn totale overgave aan U en zijn onvermoeide inzet voor de mensen. Geef, dat wij naar zijn voorbeeld, arm van geest, U en elkander liefhebben in de naam van Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.