Levensbeelden van de heiligen en zaligen


17 februari
Heilige Evermodus van Ratzeburg, bisschop, * onbekend,
† 17 februari 1178

Na een preek van de hl. Norbertus in Cambrai sloot zich Evermodus 1120 de wanderprediger op noch jeugdige leeftijd aan. Hij werd een van de trouwste leerlingen van Norbertus, begeleidde hem vermoedelijk naar Antwerpen, later naar Maagdenburg en bleef zijn reisgenoot tot diens dood. In het 1131 door Norbertus gestichte premonstratenzerklooster Gottesgnaden in de buurt van Maagdenburg werkte Evermodus eerst als viceproost en provisor, vanaf 1134 als proost. Vanaf 1138-1154 was hij proost in Maagdenburg en stichtte vier nieuwe kloosters: Havelberg, Jerichow, Quedlinburg en Pöhlde. In 1154 wird hem het opnieuw gestichtte bisdom Ratzeburg aanvertrouwd, dat 1066 tijdens de wendenopstand ten onder was gegaan. Met de hulp van een paar medebroeders, die hij vanuit Maagdenburg meegenomen had, veranderde bisschop Evermodus het zo juist opgerichtte kapitel van de domkerk in een premonstratenzerkapitel. Wegens zijn suksesvolle missie onder de doorgaans heidense Wenden wordt hij ook „Apostel van de Wenden“ en „Licht van Saksen“ genoemd. Zijn bisdom was goed georganiseerd. In Ratzeburg begon hij rond 1165 met de bouw van de tegenwoordige domkerk en legde daarmee ook het fundament van de latere stad. Evermodus stierf oud en uitgeput op 17 februari 1178.

Relikwiën: zijn er niet
Bevestiging van de cultus: 20 maart / 12 april 1728 door Benedictus XIII
Ikonografie: als bisschop, prediker bij de Wenden, met wijwaterkwast en gebroken ketting, met medebroeders bij het sterfbed van de hl. Norbertus.

Almachtige God, Gij hebt de heilige Evermodus geroepen, om in het spoor van de heilige Norbertus van Uw Naam te getuigen. Wij bidden U: Mogen wij volharden in onze levenskeuze en Uw heerlijkheid blijven verkondigen. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.