Liturgische hulp bij de gedenkdag van de H. Godefridus


Verering van de H. GodfridusBuiten de Premonstratenzerorde en de bisdommen Mainz en Munster (eigen misformulaar en officie) vieren vooral Cappenberg (13. Jan.) en Ilbenstadt (16. Jan., 1e week-end van September) de H. Godfried. Voor de godsdiensten en de licht-prozessie met de relikwien zijn in de loop der jaren meerdere gebeden, gezangen en litanieën ontstaan, in welke de H. Godfried wordt geprezen o.a. als “beschermer van de gemeente Cappenberg, sieraad van het Munsterland, echte navolger van Jezus Christus, trouwe Dienaar van Maria, uitverkoren volgeling van de H. Norbertus en grote vriend van God”. Enige gezangen van de bedevaart van Ilbenstadt zijn in het Duitse zijde afgedrukd.

De relikwien van de H. Godfried rusten in de vroegere abdijkerken van Cappenberg (D) en van Ilbenstadt (D). Wij verwijzen naar aflevering 17(2001) van de reeks “Communicantes” (143 blz., te bestellen bij de postulator), waarin u vindt naast een levensbeschrijving, ook bijdragen over de onderzoeking van de relikwien en de beschrijving van het beeld, texten voor de liturgie, enkele preken van de laatste tijd en talrijke verwijzingen in de literatuur. Voor vragen over de geschiedenis van Godfried vraagt u Mevr. Dr. Ingrid Ehlers-Kisseler.Ilbenstadt 2006