Contact tot de postulator


Verzoek om giften

Om efficiënt te kunnen werken moet de Postulator ook beschikken over de nodige middelen...
Als u zijn werk wilt steunen, kunt u de giften voor de Causae van de zaligverklaringen en heiligverklaringen op de rekeningen in het Vaticaan en in Regensburg overschrijven. We zijn u erkentelijk voor iedere bijdrage en zeggen u onze dank!