Impressum


Verantwoordelijke persoon voor de inhoud (§10 MDStV):
Pater Dr. Gabriel Wolf OPraem
Postulator Generalis

Adres:
Viale Giotto 27
I-00153 Roma
Italia

Telefoon, Telefax, Email:
Tel: +39-06-571 766 213
Fax: +39-06-578 0906
Email: post@postulatio.info

Medewerkers/vertalers:
Ted Antry (Daylesford), Bernard Ardura (Frigolet/Rom), Chrysostom Baer (Orange), Timothy Berg, Marc Beuve (Muneville-le-Bingard), Hans-Josef Bösl (Abensberg), Stephen Boyle (Orange/Rom), Donatian De Clerck (Bois-Seigneur-Isaac), Dominique-Marie Dauzet (Mondaye), Laurentius Flamman (Windberg), Dorota Goldstrom (Krakau), Heike Kellner (Wallersdorf), Petr Kubín (Praag), Jean-Baptiste Lechat (Coutances), Petrus-Adrian Lerchenmüller (Windberg), Christophe Monsieur (Bois-Seigneur-Isaac), Pius Peterka (Teplá), Marian Slunecko (Teplá), Paula Torczynska (Krakau), Reginald Vetrovec (Teplá), Sebastian Walshe (Orange), Norbert Wood (Orange) en verdere.

 

Imprimi potest: Romae, die 15 octobris 2004
+ Thomas Handgrätinger OPraem, abbas generalis

Imprimatur: Ratisbonae, die 2 decembris 2004
Wilhelm Gegenfurtner, vicarius generalis ep. Ratisbonensis

Ego Gabriel Markus Wolf, ad officium Postulatoris Ordinis vocatus, promitto me fideliter iuxta Constitutiones Ordinis officio meo satisfacturum.
Sic spondeo, sic iuro.
Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia.

 

 

Niet-aansprakelijkheid

1. Inhoud van de online aanbieding
De auteur neemt geen waarborg voor de actualiteit, de juistheid, de volledigheid of de kwaliteit van de verstrekte informatie. De eisen van de aansprakelijkheid tegen de auteur, die op materiële of ideële schade betrekking hebben, die door het gebruik of het niet-gebruik van de aangebodene informatie en/of door het gebruik van de onjuiste en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, in zoverre van de kant van de auteur het geen bewijsbaar opzettelijke of grof onachtzame fout is.
Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en vrijblijvend. De auteur reserveert zich uitdrukkelijk om delen van de pagina’s of de volledige aanbieding zonder afzonderlijke aankondiging te veranderen, aan te vullen of op te heffen, of de publicatie van tijd tot tijd of definitief te beëindigen.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde Web-pagina’s (“hyperlinks”), die buiten het bereik van verantwoordelijkheid van de auteur zijn, zou een verplichting van aansprakelijkheid uitsluitend in het geval van kracht worden, waarin de auteur van de inhoud kennis had en het aan hem technisch mogelijk en draaglijk zou zijn, om het gebruik in het geval van onwettige inhoud te verhinderen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van de verbinding (link-setting) geen onwettige inhoud op de verbonden (linked) pagina’s herkenbaar was. Op de huidige en toekomstige vorming, de inhoud of het auteurschap van de verbonden pagina’s heeft de auteur geen invloed. Daarom distantiert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhouden van alle verbonden pagina’s, die na de verbinding (link-setting) veranderd worden. Deze vaststelling is geldig op alle verbindingen en links van de eigen internet-aanbieding evenals op de vreemd-inschrijvingen in van de auteur geïnstalleerde gastboeken, discussie-forums en mailing-lijsten. Voor onwettige, onjuiste of onvolledige inhoud en vooral voor schaden, die zich van het gebruik of het niet-gebruik van zulke aangeboden informatie onstaan, staat alleen de provider van de verwezen pagina, en niet degene die door links naar de respectieve publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en recht van kenmerk
De auteur tracht, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieke, toondocumenten, videoreeks en teksten na te komen, van zich klaargezette grafieke, toondocumenten, videoreeks en teksten te gebruiken of op licentievrije grafieke, toondocumenten, videoreeks en teksten terug te grijpen.
Allen binnen de internet-aanbieding genoemden en zo nodig door derde beschermde handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het telkens geldig kenmerkende recht en de bezitsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Slechts alleen wegen de vermelding moet de gevolgtrekking niet worden gemaakt, dat de handelsmerken niet door rechten van derde worden beschermd!
Het auteursrecht (copyright) voor gepubliceerde, van de auteurs zelf klaargezette voorwerpen blijft alleen bij de auteur van de pagina’s. Een vermenigvuldiging of een gebruik van dergelijke grafieke, toondocumenten, videoreeks en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties wordt niet toegelaten zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Bescherming van gegevens
In zoverre binnen de internet-aanbieding de mogelijkheid voor de input van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) bestaat, vindt de onthulling van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten wordt toegelaten - zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder opgave van dergelijke gegevens en/of onder opgave van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van in het impressum of de vergelijkbare gegevens gepubliceerde contactgegevens (zoals adressen, telefoon en faxnummers evenals e-mailadressen) door derden voor de overbrenging van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie wordt niet toegelaten. Wettelijke stappen tegen de afzenders van zogenaamde “spam-mails” zijn uitdrukkelijk gereserveerd in het geval van overtreding tegen dit verbod.

5. Rechtskracht van deze niet-aansprakelijkheid
Deze niet-aansprakelijkheid moet als deel van de internet-aanbieding worden beschouwd, waarvan wordt verwezen naar deze pagina. In zover delen of enige formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig corresponderen met de geldige wettelijke situatie, dan blijven de andere delen van het document onberuerd in hun inhoud en hun geldigheid.