Groet

“De helden van de Kerk kunnen een hulp zijn voor het leven. Het zijn geen gefotokopieerde christenen. Ieder op zichzelf was een originaal, onvervangbaar, zonder gelijke! De Kerk heeft geen behoefte aan deeltijds katholieken, maar aan volbloed christenen!” (Johannes Paulus II, 21.6.1998, bij de zaligverklaring van Jakob Kern).

Bewogen door dit ideaal, de internet-zijde die u juist geopend hebt, wil, over de continenten heen, de Norbertijnen en zusters, de vrienden van de Orde en zij die onze heiligen, zaligen en dienaren Gods vereren, informatie bieden en hen er bij betrekken. Een belangrijke stap naar het herontdekken van de heiligen was het “Hagiologion”, uitgegeven door mijn ijverige voorganger Donatianus De Clerck (Duits 1999/ 2014, Nederlands 2001, Tsjechisch 2003, Frans 2005 en Engels in voorbereiding). In dit spoor wil ik met behulp van de internet impulse geven voor het geestelijke leven en in het vieren van de liturgie.

Tenslotte doe ik beroep op uw gebed voor onze Orde en voor zijn canonisatie- en
beatificatieprocessen.


Met hartelijke groeten in Sint Norbertus
P. Dr. Gabriel Wolf OPraem
Generaalpostulator

Elenchus Postulatorum


Vital Van den Bruel (1890-1897): B. Hroznata

Hubert Noots (1927): B. Hugo de Fosses

Hugo Lamy (1937-1947)

Augustinus Huber (1948-1954)

Hugo Marton (1954-1975): S. Hermannus-Jos.

Norbert Calmels (1975-1982)

Emiel De Roover (1982-1992)

Donatian De Clerck (1992-2003): B. Jacobus Kern

Gabriel Wolf (inde a 2003): B. Petrus Hadrianus Toulorge


Die 2 novembris 2007 in Urbe piissime in Domino obdormivit Rev. Dom. HUGO MARTON, Magnovaradiensis, Postulator Generalis Ordinis Praemonstratensis 1954-1975. Requiescat in pace.


Elenchus Actorum


B. Hroznata (+1217): Episcopus Pilznensis
B. Bronislava (+1259): Canonia Zwierzynecensis/Cracoviensis
B. Petrus Hadrianus Toulorge (+1793): Ordo Praemonstratensis
S.D. Emilia Podoska (+1889): Canonia Zwierzynecensis/Cracoviensis
B. Jacobus Kern (+1924): Canonia Gerusena
Paulus Soucek et soc. (+1943): Ordo PraemonstratensisElenchus Vice-Postulatorum


B. Hroznata: Rev.mus D. Philippus S. Lobkowicz, Abbas Teplensis
B. Bronislava: Rev. Sr. Paula Z. Torczynska, Priorissa Zwierzynecensis
B. Petrus Hadrianus Toulorge: Rev. D. Jean-Bapt. Lechat, Sac. Constantiensis
S.D. Emilia Podoska: Rev. Sr. Dorota B. Goldstrom, ex canonia Zwierzynecensi
B. Jacobus Kern: Rev. D. Evermod H. Fettinger, ex abbatia Gerusena
Paulus Soucek et soc.: Rev.mus D. Marianus R. Kosík, Abbas NeoricensisAngelus Cardinalis Amato


Angelus Amato SDB (natus die 8 Iunii 1938 Melfae in provincia Bariensis, Italia) Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum Cardinalis creatus a Benedicto Papa XVI in Consistorio die 20 Novembris 2010.


Ad multos annos!