Gebedsverhoringen


Tot de Dienares Gods Emilia Podoska:


Naast de rapporten over de gezondheidstoestand, getuigen vele vereerders van de Dienares Gods van de hulp die ze ontvingen op gebied van de opvoeding, in het verdedigen van een doctoratsthesis en voor de bijstand die ze genoten tijdens een gevangenschap. Een preciese overzicht vind u in het Duitse zijde.
Vele van deze gevallen bevinden zich in het intentieboek van Zwierzyniec dat jammer genoeg al driemaal gestolen werd.