Gebedsverhoringen


De kring van hen die onze heiligen, zaligen en Dienaren Gods vereren verbreedt zich met de dag. Voor een gunstig verloop van het Proces is het van belang dat de Postulator van de Orde op de hoogte gesteld wordt van de groeiende belangstelling en verering van de gelovigen. Des te meer als de afzonderlijke Dienaren Gods een verering ontvangen buiten de grenzen van hun land en ook elders aangeroepen worden (zoals PL, F, CZ en A). Opdat in de toekomst die verkregen gunsten niet in de vergetelheid zouden geraken, stel ik voor ze te melden naar Rome (met naam, adres et de wijze waarop ze werden verhoord).

 

De gebedsverhoringen zijn een getuigenis van het vertrouwen die de gelovigen stellen op de voorspraak van de Dienaren Gods en van de Zaligen, maar ze gelden ook als een bewijs van dankbaarheid voor de verkregen genaden en bijstand. We kunnen ze ook aanzien als een aansporing om ons vertrouwen te stellen op deze weldoeners in onze zorgen en onze beden. In overeenstemming met de Decreten van Paus Urbanus VIII, moeten we verklaren dat we geen bovennatuurlijk karakter toekennen aan deze gebeurtenissen, zolang de hoogste kerkelijke autoriteit zich daarover niet heeft uitgesproken.