Causae van de orde


Zalige Jakob Kern ( Levensbeelden van de heiligen en de zaligen)Jakob Kern, geboren in 1897 en gedoopt op de naam Franz Alexander, werd in 1915 soldaat en keerde zwaar gewond van de Eerste Wereld Oorlog terug. Na zijn intrede in de Abdij van de Norbertijnen van Geras (Oostenrijk) op 18 oktober 1920, ontving hij twee jaar later de priesterwijding en werkte als engageerde zielzorger in de parochies rond Geras; hij beschouwde de martelende pijn, die uit zijn verwonding van de oorlog kwam, als boete. Bij zijn eerste Mis zegt zegt hij: “Deze Palmzondag wordt gevolgd door de Passie.” Zijn preken kwamen uit het hart en bewogen zijn toehoorders, het charisma en het authentike leven van de “goede Heer Jakob” fascineerde iedereen. Op de dag van zijn eeuwige professie op 20 october 1924 stierf hij tijdens een operatie aan de gevolgen van zijn oorlogs verwonding.


Reeds spoedig begon zijn verering. In 1956 wordt het sterfelijk overschot in de kerk van de abdij overgebracht. Onder de advocaat Andrea Ambrosi uit Rome kon het proces van de beatificatie tot een goed einde gebracht worden. Paus Johannes Paulus II spreekt Jakob Kern op 21 juni 1998 op de “Heldenplatz” van Wenen zalig. De Heilige Vader moedigde priesters en religieusen aan, om deze “held van de Kerk” te volgen en trouw aan hun roeping te blijven. Op 7 april 2006 vertrouwde abt Martin Felhofer als administrator van Geras de Causa Jakob Kern toe aan de generaal postulator van de Norbertijnen; op 2 juni 2006 werd P. Evermod Fettinger OPraem (Geras) bevestigt tot vice-postulator. Nu wachten wij op een nieuw wonder op voorspraak van de jonge zalige!

Ontmoeting met Mgr. Klaus Küng op 18.5.2007 in St. Pölten

 

 

 

 

Lied ter ere van de zalige Jakob Kern

 

 

 

 


 


Recollectio "Met de zalige Jakob Kern door de Goede Week" vóór de "Missa crismatis" op 19.3.2008 in St. Pölten

 


 


Wijding van de Byzantijnse Kapelle ter ere van de Verrijzenis en de Zalige Jakob Kern (Patriarch Gregorios III. Laham) 23.1.2010


 


Benedictio crucis in honorem B. Iacobi Kern
11.VIII.2012 Fugnitz (A)