Causae van de orde


Zalige Hroznata ( Levensbeelden van de heiligen en de zaligen)

Geboren omstreeks 1170, werd de Boheemse edelman Hroznata, na de vroegtijdige dood van zijn vader, opgevoed bij zijn zuster die in Krakau leefde. Teruggekeerd in Bohemen, huwde de begaafde jonge man, maar verloor na korte tijd zijn echtgenote en zijn zoontje. In plaats van de beloofde deelname aan de kruistocht naar het Heilig Land, stichtte hij in 1193 het Premonstratenzerklooster van Teplá, en omstreeks 1200 het zusterklooster van Chotešov. Daarna werd hij zelf kloosterling in Teplá. De overlevering bericht, dat Hroznata te Rome door de paus Innocens III. met het witte habijt van de Premonstratenzers bekleed werd. Gezien zijn rijke ervaring in het beheer der goederen, werd hij door abt Johannes tot provisor benoemd. Met hart en ziel zette hij zich in voor het welzijn van de abdij. Deswege werd hij door vijanden van de abdij gevangen genomen en in de kerker geworpen. Daar lieten ze hem verhongeren. Zo eindigde op 14 juli 1217 het aardse leven van de bekende kloosterstichter, de vurige Premonstratenzer, de trouwe provisor en de onbuigzame verdediger van het stift.

Paus Leo XIII bevestigde in 1897 zijn verering als zalige. Honderd jaar later werd hij door Paus Johannes-Paulus II tot patroon benoemd van het pas opgerichte Tsjechische bisdom Plzen. In het begin van 2004 begint bisschop František Radkovský als actor het canonisatieproces, dat plechtig de 11 september 2004 bij de diocesaane bedevaart in Teplá werd geopend, waarvoor de Orde hem zeer dankbaar is. P. Marian Slunecko (Teplá) aanvaarde vicepostulator te zijn.