Causae van de orde


Zalige Bronislawa ( Levensbeelden van de heiligen en de zaligen)

Bronislawa (1203-1259), die met 16 jaar bij de Premonstratenzerinnen van Zwierzyniec was ingetreden, maakte indruk op haar tijdgenoten zowel door haar gebedsleven, door haar diepe verering van het H. Kruis als door haar krachtdadige hulp aan de mensen in nood. De bevolking riep Bronislawa aan als haar patrones. Men noemde haar de ”engel van troost”, want ze hielp de zieken, deelde geneesmiddelen uit en gaf voedsel en kleding aan de behoeftige. Tijdens de inval van de Tataren in Krakau en tijdens de pest trok ze zich vaak terug in de eenzaamheid van de Sikornik-heuvel. Daar vertrouwde ze haar zorgen en die van haar medemensen toe aan Gods barmhartigheid. De overlevering zegt dat Jezus haar in een visioen heeft toegesproken: ”Bronislawa, uw kruis is mijn kruis, mijn heerlijkheid zal ook de uwe zijn.”

Sinds haar dood in 1259 groeide de verering van Bronislawa bij de gelovigen in Polen en tot ver over de grenzen (gebeden, bedevaarten, patronaten). Zo bevestigde Paus Gregorius XVI in 1839 haar cultus als zalige. De inspanningen van het Poolse episcopaat in 1947 voor de heiligverklaring, werden verhinderd door het communisme. In 2002 hebben de Premonstratenzerinnen het initiatief genomen. Sindsdien zetelt de historische Commissie onder de leiding van kardinaal Franciszek Macharski en sinds 2005 van kardinaal Stanislaw Dziwisz; Vicepostulator is priorin Paula Torczynska OPraem (Krakau). De postulator heeft op 6 juni 2005 de opening van het diocesane proces aangevraagd (supplex libellus). We hopen dat het wonder, dat in aanmerking komt, de erkenning zal krijgen van de artsen!