Causae van de orde


Emilia Podoska

Emilia Podoska (1845-1889) trad met 25 jaar binnen bij de Premonstratenzerinnen van Krakau. Na drie jaar onderwijzeres geweest te zijn, leidde ze gedurende zes jaar de kloosterschool van Zwierzyniec. Vanaf 1886 was ze novicemeesteres. In het dagelijkse leven onderscheidt ze zich door haar plichtsgetrouwheid en haar ijver, in het kloosterleven door een vurige liefde voor de Eucharistie en een onwankelbaar vertrouwen in de Moeder Gods. Dank zij haar paedagogische aanleg verwierf zuster Emilia weldra het vertrouwen van haar leerlingen. In het klooster streefde ze er naar de liefde tot de Orde door te geven aan haar novicen. De Dienares Gods onderhoudt regelmatig correspondentie met de Premonstratenzer-zusters van Bonlieu; vandaar geldt ze ook als patrones van de eenheid van de Norbertijnen kloosters.
Aan zichzelf stelde ze hoge eisen, maar was vol begrip en goedheid voor haar medezusters. Emilia spande zich ijverig in om het kloosterleven te hervormen in de geest van de Augustinusregel en de Statuten. In het jaar 1889 werd ze zwaar aangetast door een longontsteking en daarna door tuberculose. Ze overleed kort daarop de 22 mei 1889 met 43 jaar.Het diocesane proces voor de zaligverklaring werd in 1993-1994 ingezet te Krakau. In Juni 1994 werd haar gebeente overgebracht naar de kloosterkerk. Sindsdien werd het Proces aanhangig gemaakt te Rome en staat onder het toezicht van Relator P. Jeroom Fokcinski  SJ. De vicepostulator is zuster Dorota Goldstrom OPraem (Krakau). We bidden voor een wonder op haar voorspraak.