Causa Petrus-Adrianus Toulorge


Naamspatroon

P. Petrus-Adrian Lerchenmüller, Windberg
(Inkleding 2000, professie 2005, priesterwijding 2006):
Petrus.Lerchenmueller@t-online.de

“Ik kwam op het idee van mijn naam bij de lezing van het Hagiologion, dat juist verschenen was. De moed en de inzet voor de waarheid waren voor mij de reden om de naam te kiezen van deze overleden medebroeder en “martelaar”, en hem als geestelijke begeleider te nemen voor mijn kloosterleven. Wanneer men op de weg blijft van het zoeken naar de Waarheid, is men altijd zeker van de juiste richting. In die zin vertrouw ik mijn toekomst toe aan Gods bijstand en aan de voorspraak van Petrus-Adrianus. Mocht het mij gegeven zijn moedig, rechtlijnig en consequent de weg van mijn ordespatroon te volgen.”