Causa Petrus-Adrianus Toulorge


Gebedsverhoringen

Wij mochten al talrijke brieven ontvangen met gebedsverhoringen, die op voorspraak van Petrus-Adrianus voor Gods troon worden toegesproken. Zo zijn vereerders dankbaar voor succesvolle eindexamens op school of voor een gekregen werkplaats, voor hulp bij moeilijkheden in het huwelijk, bij de christenlijke opvoeding van kinderen/kleinkinderen en na ongevallen, even als bij operaties’s. Gelovigen vertouwen het werk in de parochie en hun liefsten de voorspraak van Petrus-Adrianus toe. Een preciese overzicht vind u in het Frans zijde.

In overeenstemming met de Decreten van Paus Urbanus VIII, moeten we verklaren dat we geen bovennatuurlijk karakter toekennen aan deze gebeurtenissen, zolang de hoogste kerkelijke autoriteit zich daarover niet heeft uitgesproken.