Causa Petrus-Adrianus Toulorge


Afscheidsbrief

Mijn beste broeder [Jan Baptist],
verheugt u, morgen hebt u een beschermer in de hemel, als God me zijn steun verleent zoals Hij tot heden gedaan heeft. Verheugt u dat God me waardig heeft bevonden om te lijden, niet alleen in de kerker, doch ook om te sterven voor Onze Heer Jezus Christus. .... Richt uw blik naar de hemel, leef als een eerbaar man en voor alles als een goed christen, voed uw kinderen op in het Heilig Katholiek en rooms geloof ... Verre van te treuren over mijn lot, verheug u en zeg met mij: Gezegend zij God! Ik wens u een heilig leven toe en het paradijs op het einde van uw dagen, alsook aan mijn zuster, ... aan heel de familie. ...

Uw broeder.

12 october 1793.